top of page

Slovesnost ob podpisu Pogodbe o Antarktiki, SAZU, Ljubljana, 24. aprila 2019

Antarktika je edini in hkrati zadnji kontinent na našem planetu, na katerem je narava še neokrnjena in v ravnotežju. Prizadevanja, da se ta neponovljivo lepi del našega planeta zaščiti pred agresivnim in sebičnim izkoriščanjem in uničevanjem, so zapisana v Pogodbi o Antarktiki (1959), h kateri je končno pristopila tudi Slovenija. Pogodba opredeljuje Antarktiko kot območje miru, prepoveduje kakršnokoli vojaško delovanje, prilaščanje ozemlja, sebično izkoriščanje naravnih bogastev in onesnaževanje. K raziskovanju in sodelovanju vabi naravoslovce, znanstvenike in vse, ki jim je mar za prihodnost našega planeta. Pobudo za pristop Slovenije k Pogodbi sta, ob podpori Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dala Zveza Lions klubov Slovenije in Slovensko-švedsko društvo. Pogodbo o Antarktiki je s soglasjem vseh parlamentarnih strank ratificiral Državni zbor RS 31. januarja 2019.

bottom of page