top of page

Pristopnica / Application form

E-PRISTOPNICA V DRUŠTVO / E-APPLICATION FORM

Your mail was sent successfully! Vaše sporočilo je poslano!

PRISTOPNICA V DRUŠTVO / APPLICATION FORM

 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov Slovensko-švedsko društvo, Nazorjeva 6/II, 1000 Ljubljana ali skenirano na e-naslov slovensko.svedsko.drustvo@gmail.com.

Please fill and send application form to the address Slovenian-Swedish Society, Nazorjeva 6/II, 1000 Ljubljana or scaned to e-mail slovensko.svedsko.drustvo@gmail.com.

 

 

______________________________________________

Prosimo, da ČLANARINO v znesku 10 € za fizične osebe in 100 € za pravne osebe nakažete v roku 8 dni na transakcijski račun društva, odprt pri Novi ljubljanski banki, številka SI56 0201 0002 0188 673, referenca 99.

Please pay MEMBERSHIP FEE in the amount of 10 € for individuals and 100 € for organizations within 8 days to our bank account at NLB Bank:

SI56 0201 0002 0188 673, reference 99.

bottom of page