Zgodovina / History

1994

Prvi sestanek ustanoviteljev Slovensko-švedskega društva je bil 20. julija 1994 v sestavi: Anica Čelesnik, Majda Eržen, Majda Kobal, dr. Adolf Lemuth, Frančišek Oberstar, Janez Pergar, Vlado Senica, dr. Darinka Soban, dr. Mila Gorkič-Šlibar in Marjetica Vidmar-Shaker.

 

Ustanovitelji Slovensko-švedskega društva, so na občnem zboru 27. julija 1994 sprejeli sklep o ustanovitvi društva in napisali prošnjo za vpis v register.

 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je 26. avgusta 1994 izdalo odločbo, po kateri se je Slovensko-švedsko društvo, s sedežem v Ljubljani in delovanjem na območju Republike Slovenije, vpisalo v register društev. 

 

Upravna enota Ljubljana je 17. marca 1997 izdala odločbo za vpis sprememb temeljnega akta. 

 

Matična številka društva je 586691.

2014

Po dvajsetih letih obstoja društva smo izdali ZBORNIK z naslovom 'Naših 20 let'. V njem je zbranih dvajset let dela in aktivnosti članov.

 

Zbornik (pdf).

Please reload