top of page

Praznovanje praznika luči, Evangeličanska cerkev Primoža Trubarja, Ljubljana, 2018

bottom of page