top of page

Tradition and people

 

Slovenians, a nation between the Alps, vineyards and the Adriatic Sea. When talking about ourselves we like to say that we are hospitable and hard-working people. A nation on the sunny side of the Alps, we plan and carry out work assignments with both energy and passion. We are individualistic, and quite a number of us have through hard work, cleverness and daring accomplished outstanding results internationally in the areas of sport, arts as well as science.

 

We believe we have a gift for learning foreign languages and can therefore easily communicate with the world that surrounds us. The greater part of the population has nowadays no trouble speaking English, often also German, Italian, and Hungarian in the eastern part of Slovenia. Most Slovenians can also communicate in languages that used to be spoken in the former Yugoslavia.

 

As sworn individualists we have a surprisingly developed feeling of solidarity with people in need. When it really matters the majority won’t hesitate to offer help, especially when the nation’s welfare is at stake.

 

People from the south of Europe sometimes describe us as withdrawn, slightly introverted individuals, who in a good company nevertheless know how to open up and show our opposite side, our capacity for kindness, generosity and sparkling joy. Slovenians value family and genuine friendhip above everything else. For this very reason frienships that you form with the Slovenians are likely to last for life.

 

Just like the Swedish, we, too, have difficulties with exceptional people, people who stand out. The Jante Law is imprinted into our culture and plays a major role both in our personal relationships as well as in our attitude towards the authorities. ‘’You should not believe you are someone special’’ is a basic belief among the general population. In order to prove oneself you need first to become established abroad and only afterwards can you hope to get a recognition from your Slovenian countrymen. The best policy is to remain invisible in the crowd, those who stick out will sooner or later encounter obstacles. This rule is valid also for people in power, politicians, magistrates, business managers of enterprises owned by the state, leading officials in public or local companies and institutions, while members of the police, priests and teachers are less severely judged. Personalities in the fields of sports and  art, inventors, medical doctors and leaders of successful private companies are not included in this law, they enjoy freedom and are acclaimed as national heroes.

 

And one more thing, at times we tend to be more papal than the Pope. Maybe we are a little afraid of all the necessary and less than necessary changes and novelties that life forces upon us. 

Människor och traditioner 

 

Slovenerna, ett folk mitt bland Alperna, vingårdarna och medelhavet.

 

När vi talar om oss själva berömmer vi oss genom att säga att vi är ett gästvänligt och arbetsduktigt folk. Som ett folk på Alpernas solsida planerar och genomför vi arbetet med både energi och passion. Vi är individualister, några av oss har med hårt arbete, begåvning och dristighet blivit världsberömda inom sporten, konsten och vetenskapen.

 

Vi anser oss vara bra på att lära främmande språk och kan därför lätt kommunicera med vår omvärld. En majoritet av befolkning talar idag mera eller mindre bra engelska, ofta tyska, italienska, ungerska i östra Slovenien. De flesta Slovener kan kommunicera också på språk som talas i f.d. Jugoslavien.

 

Som uttalade individualister har vi en förvånansvärd hög känsla för solidaritet också med människorna i nöd. När det verkligen gäller ställer upp mangrant särskild när  landets väl står på spel.

 

Sydeuropéerna betecknar oss ibland som tillbakadragna, lite introverta individer som dock i ett bra sällskap snabbt kan öppna sig och visa sin motsatta sida;  vänlighet, generositet och en sprudlande glädje. Slovenerna värdesätter som högst familjen och en uppriktig vänskap. Vänskap som man knyter med Slovener kan därför vara livet ut.

 

Precis som Svenskarna har också vi problem med människorna som sticker ut. Jantelagen är hos Slovenerna inpräntad i folks hjärna och styr mycket av förhållandet mellan individerna såväl som till  myndigheterna. ”Du ska inte tro att du är nogåt” är den fundamentala tanken hos folk på gatan.  Att man duger måste bevisas utomlands, först därefter kan man kanske få ett erkännande också hos sina egna slovenska landsmän.  Hemma är det bäst att vara en i mängden, huvuden som sticker ut ska kortas av. Regeln tillämpas för alla makthavare så som politiker, domare, företagsledare i statliga bolag, ledande tjänstemän i statliga och lokala verk och institutioner  medan poliser, präster och lärare ses med mildare ögon.

Personligheter inom sporten, konsten, bland uppfinnare,  läkare och framgångsrika privata företagare omfattas inte av jantelagen, de går fria och hyllas högt och ljudligt som landets hjältar.

 

Och en sak till; ibland är vi påvligare än påven själv. Kanske är vi lite rädda för alla nödvändiga och mindre viktiga förändringar och nymodigheter som livet tvingar på oss.

bottom of page