Kresna noč / Midsommar / Notte di mezza estate / Midsummer Night, Piran, 24. junij 2016

  • Facebook Social Icon

@2015 Slovensko-švedsko društvo / Slovensk-Svenska Föreningen / Slovenian-Swedish Society