top of page

Economy

 

Slovenia with its wonderful landscape, old historical cities and modern architecture, friendly, highly qualified and diligent people as well as a dynamic economy, presents an attraction for business people.

 

Slovenia has a highly strategic position and via Luka Koper it makes possible an easy access to other regional markets in Central and SE Europe.

 

Slovenia has a GDP per capita at 91% of the EU28 average, which has earned it the 16th place among the EU member states.

 

The export of goods and services remains one of the key factors for the growth of the Slovenian economy. We expect the future growth of exported goods to be higher than in the past two years, and prospects for the future of exporters are also quite encouraging.

 

The largest share of the economy is represented by the service activities – 64% of GDP, the industrial sector 26%, the construction industry 8% and agriculture 2%.

 

Tourism has gradually become one of the most important service sectors.

Primary industries are ironwork and foundry industries, production of motor vehicles, electric and electronic equipment, household appliances, pharmaceutical and chemical industries as well as forestry and engineering.

Slovenian economy has a potential to develop sectors and jobs with a high added value in particular in key technologies: liquid crystals, nanotechnology, microelectronics, advanced materials and process technology, in physics, medicine and pharmacy, continual development, information and communication technology and energy, alimentary safety, security of the society. Primarily it must ensure the transmission of scientific research into the applications and qualification of the companies’ personnel.  

 

Slovenian Business Etiquette

 

Some tips you might find useful when doing business in Slovenia:

 

1. Business meeetings are usual and visitors should be on time. Avoid scheduling meetings in July and August, which are common vacation times. Business hours are generally Monday to Friday 09:00-17:00. Working the weekends is not usual, though many shops also open on Saturdays and some on Sundays as well.

 

2. Dress appropriately for business occasions. Men should wear suits and women should wear fashionable attire.

 

3. Shake hands at the beginning and end of the meeting. It is customary to shake hands with women first. Handshakes should be firm and confident. Maintain direct eye contact during the greeting.

 

4. Professional or academic titles are commonly used with the surname as they denote personal achievement. If someone does not have a professional or academic title, use the honorific titles “Gospa” (Madam) or “Gospod” (Sir) with the surname. There is an emerging trend to move quickly to the use of first names. However, it is a good idea to wait until your Slovenian colleague recommends using his/her first name.

 

5. Business cards are essential; they are exchanged without formal ritual after introductions.

 

6. Expect some chit-chat before getting down to business. It's important not to rush this, because it's part of building the relationship. Slovenians admire modesty and dislike people who boast about their accomplishments and achievements.

 

7. You may bring a small gift, such as wine or chocolate. Wrap a present in the wrapping paper of your liking, as there are no color taboos. If you receive a gift, open it upon receipt. The cost of the gift is not important; it is the thought that counts.

 

8. Executives will generally have a good knowledge of German, English and sometimes Italian. But do try to learn a few basic Slovenian words to impress those around you! Slovenians are naturally soft-spoken and do not raise their voices when conversing. They are polite, courteous, and respectful of others. They do not interrupt a speaker, preferring to wait for their turn to enter the conversation. They are very tolerant of differences and consider publicly criticize or complain about people a rude behaviour. Although Slovenians have a good sense of humour, they do not always understand self-deprecating humour. Be cautious when teasing others, as such behaviour may be interpreted as putting them down.

 

9. Business decision-making processes are often based on hierarchy, and many decisions are still reached at the highest echelons of the company. Business decisions are often based on personal sentiments about the other person. Therefore, it is a good idea to spend time in relationship building. Slovenian businessmen tend to prefer non-confrontational business dealings when possible. This means that even when giving a straightforward response, they will generally proceed cautiously rather than hurt another person’s feelings.

 

10. If you are invited to a Slovenian’s house: arrive on time or within 5 minutes of the stipulated time as this demonstrates respect for your hosts. It is considered good manners to bring flowers to the hostess and a bottle of wine to the host. Dress conservatively and in clothes you might wear to the office. It is common to remove your shoes at the door. Most hosts will offer slippers to guests to wear. Slovenians tend to separate their business and personal lives. Therefore, it is a good idea to refrain from initiating business discussions in social situations. Expect to be offered some form of refreshments, even if you have not been specifically invited to a meal. It is common for the host to accompany guests to their car when they leave.

.

Näringsliv

 

Slovenien är ett modernt samhälle i Europas mitt med högt utbildade, vänliga och flitiga medborgare. Landet är naturskönt,  med behagligt klimat och många moderna och gamla kulturmiljöer. Landet uppvisar ett dynamiskt näringsliv som erbjuder attraktiva  möjligheter också för affärsfolket.

 

Genom sitt strategiska geografiska läge, bra allmänna kommunikationer och via hamnen i Koper är det lätt att nå marknader i Centraleuropa och i länderna sydost om Alperna. Sloveniens BNP uppgår just nu till 91% av EU genomsnitt  i 28 länder och ökar i en hög tillväxttakt.

 

Den drivande delen av slovenskt näringsliv representerar exporten av varor och tjänster. Prognosen för den kommande perioden är en tillväxt i en årstakt mellan 2,5% och 3% vilket gäller såväl hemmamarknaden som exporten.  Strukturellt utgörs BNP till 64% av tjänsteaktiviteter, 26% tillfaller industrisektorn, 8% byggnadsindustrin och 2% landbruket. 

 

Turismen växer och i en ökande takt och håller på att ta ledningen inom tjänstesektorn. Bland basindustrierna  dominerar metallhantering, tillverkning av fordon, elektriska- och elektroniska komponenter , hushållsapparater, farmaceutisk- och kemisk industri  samt skog och ingenjörsväsende.

Slovenskt näringsliv har som mål att skapa och utveckla sysselsättningar inom områden med ett högt tilläggsvärde; främst inom nyckelteknologier som: flytande kristaller, nanoteknologi, mikroelektronik, avancerad material- och processteknologin, inom fysiken, inom områden medicin och läkemedel, information, kommunikation- och energiteknologier, livsmedelsäkerheten och bevarande av samhällets stabilitet och trygghet. Den viktiga uppgiften som Slovenien står inför är att säkra överföringen av vetenskaplig forskning till praktisk användning och utbildning av företagens personal.

 

Slovenska varumärken kända hos svensk allmänhet är inte så många; vi kan dock nämna några:

  •     Elan, skidor och segelbåtar;

  •     Alpina, sportskor;

  •     Adria Caravan, husvagnar och husbilar;

  •     Gorenje, köksapparater och utrustningar;

  •     Krka, läkemedelsleverantör.

 

Slovenien är mera känd som underleverantör av komponenter och utrustningar till svensk industri och till den offentliga sektorn.

 

Slovensk affärsetikett

 

Till dig som vill göra affärer i Slovenien; här får du några nyttiga tips:

 

1.  Affärsmöten är ett vanligt sätt att diskutera och  förhandla; viktigt är att hålla tiden. Möten bör om möjligt inte planeras under juli och augusti som är de vanligaste semestermånaderna.  Normala affärstider är måndag till fredag mellan 9:00 och 17:00.   Arbete under helgerna är ett undantag; många affärer däremot håller öppet på lördagar, köpcentra också på söndagar.

 

2.  Till ett affärsmöte bör man klä sig propert. Män bör bära kostym, kvinnor bör klä sig i en moderiktig dräkt.

 

3.  Skaka hand vid ankomsten och vid mötets slut; först med damerna. Håll stadigt och vänligt i handen medan du håller ögonkontakt.

 

4.  Det är vanligt att vid officiella möten tilltala personer med efternamn samt med deras professionella eller akademiska titeln. Personer utan sådana titlar tilltalas med ”gospa” (madam) resp. ”gospod” (herr) samt deras efternamn. En bra ide´ är att vänta tills dina slovenska kollegor föreslår tilltal med förnamnet.

 

5.  Visitkort är viktiga, de utbytes utan formaliteter efter att man presenterats för varandra.

 

6.  Starta gärna med lite allmänt prat innan man går över till affärssamtal. Ta det lugnt, löspratet är en del i förtroendeskapandet  inför fortsättningen. Slovener tycker om modesta samtalspartner och ogillar folk som skryter över sina framgångar och resultat.

 

7.  Ta gärna med dig en liten present; en flaska vin eller en choklad. Får du själv en present öppna den i givarens närvaro; presentens värde har mindre betydelse, det är tanken som räknas.´

 

bottom of page