top of page

Sport

 

To both the Slovenians and the Swedes sports and recreation are of utmost importance. We speak about two sporting nations for which intellectual and physical abilities are held to be of great value and importance. The statistics of the Swedish Sports Organization (Riksidrottsförbundet) confirm that in 2014 around 30 % of inhabitants between the age of 18 and 84 were members of one of the 20.000 Swedish sport clubs. Among the most popular sports are football, with over 400.000 amateur and professional players, indoor hockey (innebandy), ice hockey, athletics, golf and others. Highest among the female populations are aerobics exercise, handball and horseback riding.

 

The sports which fascinate and bring together both the young and the old are those which rank the highest in the media and where the Swedish clubs and individuals achieve the topmost placements also in global competitions.

 

The rankings list for the year 2015, with the ten most popular sportsmen, published by the largest Swedish journal, Dagens Nyheter, looks like this:

 

 • Björn Borg (1956)                            tennis

 • Zlatan Ibrahimovic (1981)               football      

 • Jan-Ove Waldner (1965)                 table tennis

 • Annika Sörenstam (1970)               horseback riding

 • Ingemar Stenmark (1956)               alpine skiing

 • Carolina Klüft (1983)                       athletics

 • Ingemar Johansson (1932-2009)   boxing

 • Gunde Svan (1962)                   cross-country skiing

 • Peter Forsberg (1973)                     ice hockey

 • Gert Fredriksson (1919-2006)         canoeing

 

Quite a number of Swedish sportsmen do not feature among the most well-known champions, simply because they are engaged in sports that are less popular and therefore less noticed by the Swedish and European audiences. Also in sports, just as everywhere else, some top results count for more in the pyramid of importance and value than others.

 

The sport events in Sweden with a large national and international participation are:

 

 • Göteborgsvarvet – a 21,1-kilometer run with more than 40.000 participants;

 • Lidingöloppet – a 30-kilometer terrain run with averagely 35.000 runners;

 • O-ringen – a 6-day-long orientation competition with around 15.000 to 25.000 participants;

 • Stångebroslaget – an enduro competition with motors and a massive turnout;

 • Vansbrosimmet – a 3.000-meters swimming competition both in quiet waters and in counter-current, with 15.000 swimmers;

 • Vasaloppet – a 90-kilometer cross-country skiing, with around 15.000 skiers;

 • Vätternrundan – a 300-kilometer cycling, with approximately 20.000 competitors;

 • Stockholm Marathon – a classical marathon, with 22.000 runners from 93 countries, including Slovenia.

 

Among the elite competitions the most known and renowned sports events are: DN-Galan (athletics), Sweden Hockey Games (ice-hockey), Novemberkåsan (the Enduro motors), Stockholm Open (tennis), Swedish Open (tennis), and others.

 

 

Šport

 

Slovenci in Švedi posvečajo športu in gibanju velik pomen. Govorimo o športnih narodih pri katerih sta fizična in intelektualna usposobljenost cenjena kot narodna vrednota. Statistika Švedske športne zveze (Riksidrottsförbundet) potrjuje, da je bilo leta 2014 okrog 30 odstotkov prebivalcev med 16 in 84 letom starosti članov enega od blizu 20 tisoč športnih klubov. Najbolj množični športi so nogomet, z več kot 400 tisoč ljubiteljskimi in profesionalnimi igralci, dvoranski hokej (innebandy), hokej na ledu, atletika, golf in drugi. Med žensko populacijo pa štejejo visoko telovadba (aerobika), rokomet in jahanje.

Športi, ki najbolj združujejo in navdušujejo staro in mlado so tisti, ki so v medijih najbolj prodorni in kjer so uspehi Švedov, klubov ali posameznikov visoko uvrščeni tudi na svetovnih lestvicah.

 

Lestvica za leto 2015, z desetimi še vedno najpopularnejšimi športniki, objavljena v največjem dnevniku Dagens Nyheter, izgleda takole:

 1. Björn Borg (1956)                            tenis

 2. Zlatan Ibrahimovic (1981)               nogomet            

 3. Jan-Ove Waldner (1965)                 namizni tenis

 4. Annika Sörenstam (1970)                jahanje

 5. Ingemar Stenmark (1956)               alpsko smučanje

 6. Carolina Klüft (1983)                       atletika

 7. Ingemar Johansson (1932 - 2009)  boks

 8. Gunde Svan (1962)                         tek na smučeh

 9. Peter Forsberg (1973)                     hokej na ledu

 10. Gert Fredriksson (1919 - 2006)       kanu

 

Nekateri švedski vrhunski športniki niso na lestvici najvidnejših junakov, ker so njihovi športi premalo množični in zato manj opaženi pri švedski in evropski publiki. Tudi v športu namreč velja, da so na piramidi pomembnosti nekateri vrhunski rezultati pomembnejši kot drugi.

 

Športni dogodki na Švedskem s široko domačo in mednarodno udeležbo, so:

 • Göteborgsvarvet - tek na 21,1 km z več kot 40 tisoč udeleženci;

 • Lidingöloppet - terenski tek na 30 km s povprečno 35 tisoč tekači;

 • O-ringen - 6 dnevno orientacijsko tekmovanje z 15 do 25 tisoč udeleženci;

 • Stångebroslaget - enduro motorji z masovno udeležbo;

 • Vansbrosimmet - plavanje na 3000 metrov v mirni vodi in v protitoku, 15 tisoč plavalcev;

 • Vasaloppet - tek na smučeh na 90 km, okrog 15 tisoč tekači;

 • Vätternrundan - kolesarjenje na 300 km, okrog 20 tisoč tekmovalcev;

 • Stockholm Marathon - klasični maraton z 22 tisoč tekači in 93 držav, tudi iz Slovenije.

 

Med elitnimi tekmovanji pa so med številnimi drugimi športi najbolj priznani in poznani: DN-Galan (atletika), Sweden Hockey Games (hokej na ledu), Novemberkåsan (motorji Enduro), Stockholm Open (tenis), Swedish Open (tenis) in drugi.

bottom of page